ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ «АГРО-ОБМІН»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ
1.1. Організатором Акції за Програмою «АГРО ОБМІН» (у подальшому Акція) є TM "AgroPilot".

1.2. Територія проведення – Україна.

2. ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЙ
2.1. Акція триває в період з «11» червня 2017 року до «31» грудня 2019 року, або до особливого розпорядження. Організатором Акції може бути продовжено термін її проведення, про що Організатор інформує Учасників шляхом оновлення інформації на сайті даної Акції: https://AgroPilot.app/obmin

3. ПЕРЕЛІК АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ
3.1. В Акції беруть участь товари з категорій: «Термінали», «Планшети», «GNSS приймачи», які будуть доступні для придбання із максимальною знижкою до 100% на умовах акції. Перелік та кількість Акційних товарів обмежена.

3.2. Про перелік товарів, що входять до кожної з категорій, а також товарів, що не беруть участь в Акції, дізнавайтеся за тел.: 0-800-300-870.

4. УЧАСНИК АКЦІЇ
4.1. Учасник Акції – повнолітня особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Акційний товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника та погоджується з усіма умовами Акції.

4.2. Учасник Акції для придбання товару на умовах програми «АГРО-обмін» під час здійснення покупки має надати працівнику магазину: паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. У разі якщо стать пред'явника вище зазначених документів не відповідає статі особи, на яку видано дані документи та/або особи, зазначені в наданому паспорті та довідці, є різними, та/або зовнішність особи, що надає документи, не збігається із зовнішністю особи, що зображена в паспорті, працівник магазину відмовляє пред'явнику таких документів в участі в даній Акції.

5. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Учаснику Акції, який звернувся до магазину «AgroPilot», погодився на утилізацію (знищення) свого Старого обладнання, надається можливість придбати Акційний товар за ціною зі знижкою до 100% від звичайної роздрібної вартості товару, яка діє на момент звернення Учасника.

5.2. Акція діє за умови придбання товарів та послуг за готівковий розрахунок.

5.3. Кількість Акційного товару обмежена кількістю товару, наявною у відповідному магазині «AgroPilot».

6. ВИМОГИ ДО СТАРОГО ОБЛАДНАННЯ
6.1. Для цілей даної програми під Старим обладнанням розуміється планшет або термінал з GPS або GNSS приймачем чи зовнішньою антенною, правомірним власником якого є Учасник Акції, за умови, що останній погоджується на передачу такого обладнання Організатору Акції з метою його подальшої утилізації (знищення). Старе обладнання має відповідати всім вимогам, що зазначені в даному розділі Правил Акції.

6.2. Перелік моделей Старого обладнання, що можуть бути прийнято Організатором Акції для утилізації, розміщено на сайті https://AgroPilot.app

6.3. Старе обладнання маэ бути:

- не перебувати в розшуку;

- в робочому стані;

- не мати слідів пошкодження рідиною (слідів корозії), тріщин, відколів, які порушують цілісність апарату;

6.4. Якщо хоча б одна вимога з пункту 6.3. даних Правил не дотримана, споживач втрачає право на участь в даній програмі.

6.5. Огляд Старого обладнання здійснюється безпосередньо працівниками магазину при зверненні Учасника, висновок про відповідність Старого обладнання умовам даної програми співробітник магазину «AgroPilot» приймає одноособово. Претензії з приводу зазначеного вище висновку про відповідність/невідповідність Старого обладнання умовам програми Організатором не приймаються.

7. НАДАННЯ ЗНИЖКИ НА АКЦІЙНИЙ ТОВАР
7.1. Знижка на акційний товар становить умовну вартість Старого обладнання та залежить від технічного стану та зовнішнього вигляду такого обладнання. Перелік моделей Старого обладнання, що приймається для знищення в рамках даної програми, зазначено на сайті https://AgroPilot.app

7.2. Технічний стан та зовнішній вигляд Старого обладнання оцінюється за наступними параметрами:

- відсутність видимих пошкоджень;

- помітні незначні пошкодження (наявність дрібних подряпин, незначних потертостей на корпусі, клавіатурі і дисплеї, наявність точкових відколів розміром до 0,5 мм, помітних при первинному огляді);

- помітні пошкодження (численні потертості, дрібні відколи й подряпини, незначні пошкодження фарби корпусу);

- сильні пошкодження (глибокі численні подряпини, відколи, сильні пошкодження фарби корпусу, тріщини на бічній частині пристрою (корпус не розпадається).

7.3. В залежності наявності або відсутності в Старому обладнанні фактів, передбачених пунктом 7.2. Правил, встановлюється умовна вартість Старого обладнання, яка дорівнює знижці на обраний акційний товар. На сайті програми наведена максимальна умовна вартість Старого обладнання, яка діє у разі відсутності будь-яких видимих пошкоджень. Фактична умовна вартість Старого обладнання встановлюється працівником магазину одноособово на підставі виявлених пошкоджень при огляді обладнання.

7.4. Умовна вартість Старого обладнання не може бути видана/компенсована Учаснику в грошовій формі

7.5. Знижка за умовами даної програми не може бути використана на покупку, яку Учасник бажає здійснити в будь-який інший день, окрім дня, коли Старе обладнання було передано організатору акції.

7.6. За умовами даної програми продаж акційних товарів зі знижкою може бути здійснено будь-яким суб'єктом господарювання, який реалізує такий товар в тому ж приміщенні магазину «AgroPilot», де передається Старе обладнання.

7.7. Знижка за умовами даної програми не може бути використана на покупку товарів, які не відносяться до товарних категорій «Термінали», «Планшети», «GNSS приймачи».

7.8. У разі, якщо вартість покупки Учасника дорівнює або є меншою від суми знижки, на яку він має право згідно умов даних Правил, Учасник сплачує за здійснену покупку 0,06 грн. При цьому різниця вартості покупки та знижки Учаснику акції не виплачується, не компенсується та не може бути використана останнім для здійснення наступних покупок або передана третім особам.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Дія Акції не розповсюджується на акційний товар,у разі придбання товар із розстроченням сплати його вартості.

8.2. Повернення Акційного товару протягом 14-ти календарних днів з дня його придбання здійснюється згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

8.3. При суміщенні дії декількох Акцій, загальна знижка на покупку складається із сум знижок окремих акцій.

8.4. Організатор Акції може відмовити учаснику Акції в разі виявлення зловживань при придбанні Акційного Товару (приклад: придбання Акційного Товару не для особистого споживання, а для подальшого перепродажу; придбання Акційного Товару однієї моделі в кількості понад 3-х одиниць, встановлення факту неправомірного володіння Учасником з приводу Старого обладнання. тощо).

9. ІНШЕ
9.1. Стати Учасником програми може будь-який споживач, що є власником Старого обладнання, та погодився з усіма Правилами програми.

9.2. Організатор залишає за собою право подовжувати термін дії Акції та/або змінювати ці правила Акції на власний розсуд.

9.3. Факт участі в цій Акції означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов'язання їх виконувати. Придбання акційного товару зі знижкою згідно умов даних Правил свідчить про ознайомлення та погодження Учасника з розміром фактичної вартості його Старого обладнання, що передається Організатору.

9.4. Організатор не бере на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на акційний товар.

9.5. Відповідно до вимог ст. 634 ЦК до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.6. За будь-якою додатковою інформацією з приводу участі в Акції Учасники можуть звертатися за електронною поштовою адресую e-mail: info@AgroPilot.app або телефоном 0-800-300-870 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні; дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів оператора, тільки для повнолітніх).